Cenovnik usluga

Konsultativni prvi pregled profesora
10.000,00 dinara
Kontrolni pregled profesora
8.000,00 dinara

(unutar 3 meseca od prethodnog)

Konsultativni prvi pregled specijaliste
8.000,00 dinara
Kontrolni pregled specijaliste
5.000,00 dinara

(unutar 3 meseca od prethodnog)

Elektroencefalogram (EEG)
10.000,00 dinara

zakazivanje testa se vrši na e-mail adresi info@neuro3.rs

Elektroencefalografija (EEG) posle deprivacije spavanja
15.000,00 dinara

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs