Doc. dr Александар Ристић

Doc. dr Александар Ристић

DR SCI MED

Лекар специјалиста неурологије на Клиници за неурологију Клиничког Центра Србије и асистент на Медицинском факултету у Београду. Др Ристић има преко 15 година искуства у клиничкој неурологији и епилептологији што укључује и усавршавања у најеминантнијим светским центрима у Европи и Сједињеним Америчким Државама. Продводио је или био укључен у велики број истраживачких пројаката везаним за епилептологију или невољне покрете.

Др Александар Ј. Ристић запослен је на позицији лекара специјалисте у Центру за епилепсије Клинике за неурологију Клиничког Центра Србије од 2005. године. Усавршавање на пољу епилептологије обављао је на Клиници за епилептологију Универзитета у Бону (Немачка) и Клиници за неурологију Универзитета у Инсбруку (Аустрија) код веома уважених светских епилептолога Проф. Биена и Проф. Тринке. Најважнији период у стручној каријери провео је у најпрестижнијем епилептолошком центру у САД, на еминентној Кливлендкој Клиници, где је под ментроством директора овог центра, Др Најма био запослен у двогодишњем периоду на клиничким и истраживачким пословима. Специјалистички стаж из неурологије на Медицинском факултету у Београду обавио је од 2000. до 2005. године. Од 1999. до 2005. године обављао је послове асистента на предмету неурологија на Медицинском факултету у Приштини. На Медицинском факултету у Београду 2004. године одбранио је магистарску тезу под називом "Клиничко-морфолошке карактеристике болесника са хемибализмом" и докторску дисертацију под називом "Корелације образаца понашања фокалних епилептичних напада и епилептогене лезије" 2012. године. Медицински факултет у Приштини завршио је 1998. године са просечном оценом 9,67. Сарадник је на пројектима основних истраживања под руководством академика Владимира С. Костића од 2000. до 2006. године (бр пројекта 101988) и од 2006. до 2010. године (бр пројекта 145057) Министарства за науку и животну средину Републике Србије. Члан је Извршног одбора Друштва за Неуронауке Србије. Обавља функцију члана Председништва и благајника Друштва Неуролога Србије.


1998

Диплома факултета

Дипломирао на Медицинском факултету у Приштини са просечном оценом 9,68
1999

Звање асистента

Именован у асистента на Медицинском факултету у Приштини на предмету неурологија
2004

Магистратура

Одбранио магистарску тезу “Клиничко-морфолошке корелације болесника са хемибализмом” на Медицинском факултету у Београду (ментор академик Владимир Костић)
2005

Специјализација

Положио специјалистички испит из неурологије на Медицинском факултету у Београду са одликом
2005

Клиника за неурологију

Запослен на Клиници за неурологију Клиничког Центра Србије
2006

Internship

Клиника за епилептологију Универзитета у Бону (Бон, Немачка)
2007

Fellowship

Клиника за неурологију Универзитета у Инсбруку (Инсбрук, Аустрија)
2009

Едукација у САД

2009 Едукација интерпретације електроенцефалографије у Epilepsy Center Cleveland Clinic (Кливленд, САД)
2010

Fellowship

Epilepsy Center Cleveland Clinic (Кливленд, САД)
2011

Звање асистента

Именован у асистента на Медицинском факултету у Београду на предмету неурологија
2012

Докторат

Одбранио докторску дисертацију “Корелације образаца понашања фокалних епилептичних напада и епилептогене лезије" на Медицинском факултету у Београду (ментор професор Драгослав Сокић)
2016

Начелник Дневне болнице

Постављен за начелника Дневне болнице Клинике за неурологију Клиничког Центра Србије

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs