Tim

DR SCI MED

Лекар специјалиста неурохирургије на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије и доцент на Медицинском факултету у Београду др Башчаревић има преко 20 година специјалистичког искуства из Неурохирургије и усавршавао се у најзначајнијим неурохируршким клиникама у Европи и САД.
Заказивање на телефон: +381 64 4467067

DR

Укупно је објавио 168 научних, стручних радова и саопштења из области неурологије.По бази података са Science citation index – а за период од 1991. до јанауара 2007. године 22 рада 172 цитата.
Aутор и коаутор у преко 100 научних радова од којих је 18 индексирано у CC, SCI и Medline базама

DR SCI MED

Лекар специјалиста неурологије на Клиници за неурологију Клиничког Центра Србије и асистент на Медицинском факултету у Београду. Др Ристић има преко 15 година искуства у клиничкој неурологији и епилептологији што укључује и усавршавања у најеминантнијим светским центрима у Европи и Сједињеним Америчким Државама. Продводио је или био укључен у велики број истраживачких пројаката везаним за епилептологију или невољне покрете.

DR SCI MED

Члан је Међународне лиге за борбу против епилепсије и потпредседник је Југословенског удружења за борбу против епилепсије.
Говори енглески језик.
Ожењен је и отац је две ћерке.

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs