Doc. dr Aleksandar Ristić

Doc. dr Aleksandar Ristić

DR SCI MED

Lekar specijalista neurologije na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije i asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr Ristić ima preko 15 godina iskustva u kliničkoj neurologiji i epileptologiji što uključuje i usavršavanja u najeminantnijim svetskim centrima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Prodvodio je ili bio uključen u veliki broj istraživačkih projakata vezanim za epileptologiju ili nevoljne pokrete.

Dr Aleksandar J. Ristić zaposlen je na poziciji lekara specijaliste u Centru za epilepsije Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije od 2005. godine. Usavršavanje na polju epileptologije obavljao je na Klinici za epileptologiju Univerziteta u Bonu (Nemačka) i Klinici za neurologiju Univerziteta u Insbruku (Austrija) kod veoma uvaženih svetskih epileptologa Prof. Biena i Prof. Trinke. Najvažniji period u stručnoj karijeri proveo je u najprestižnijem epileptološkom centru u SAD, na eminentnoj Klivlendkoj Klinici, gde je pod mentrostvom direktora ovog centra, Dr Najma bio zaposlen u dvogodišnjem periodu na kliničkim i istraživačkim poslovima. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 2000. do 2005. godine. Od 1999. do 2005. godine obavljao je poslove asistenta na predmetu neurologija na Medicinskom fakultetu u Prištini. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2004. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom "Kliničko-morfološke karakteristike bolesnika sa hemibalizmom" i doktorsku disertaciju pod nazivom "Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije" 2012. godine. Medicinski fakultet u Prištini završio je 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića od 2000. do 2006. godine (br projekta 101988) i od 2006. do 2010. godine (br projekta 145057) Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije. Član je Izvršnog odbora Društva za Neuronauke Srbije. Obavlja funkciju člana Predsedništva i blagajnika Društva Neurologa Srbije.


1998

Diploma fakulteta

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Prištini sa prosečnom ocenom 9,68
1999

Zvanje asistenta

Imenovan u asistenta na Medicinskom fakultetu u Prištini na predmetu neurologija
2004

Magistratura

Odbranio magistarsku tezu “Kliničko-morfološke korelacije bolesnika sa hemibalizmom” na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor akademik Vladimir Kostić)
2005

Specijalizacija

Položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odlikom
2005

Klinika za neurologiju

Zaposlen na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije
2006

Internship

Klinika za epileptologiju Univerziteta u Bonu (Bon, Nemačka)
2007

Fellowship

Klinika za neurologiju Univerziteta u Insbruku (Insbruk, Austrija)
2009

Edukacija u SAD

2009 Edukacija interpretacije elektroencefalografije u Epilepsy Center Cleveland Clinic (Klivlend, SAD)
2010

Fellowship

Epilepsy Center Cleveland Clinic (Klivlend, SAD)
2011

Zvanje asistenta

Imenovan u asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu neurologija
2012

Doktorat

Odbranio doktorsku disertaciju “Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije" na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor profesor Dragoslav Sokić)
2016

Načelnik Dnevne bolnice

Postavljen za načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije

ADRESA

Dalmatinska 107/1 Beograd

TELEFON

+381-11-2406-958

E-POŠTA

info@neuro3.rs