Prof. dr Драгослав Сокић

Prof. dr Драгослав Сокић

DR SCI MED

Члан је Међународне лиге за борбу против епилепсије и потпредседник је Југословенског удружења за борбу против епилепсије.
Говори енглески језик.
Ожењен је и отац је две ћерке.

Др Драгослав Сокић је завршио Медицински факултет у Београду 1985. године са просечном оценом 9,86. Државни испит је положио 1986. године. Запослио се 1987.-е године на Институту за Неурологију КЦС у Београду. Магистарски рад под називом "Приступ прављењу савременог терапијског протокола код болесника са статусом епилептикусом" је одбранио 1991. године. Специјалистички испит из неуропсихијатрије је положио са одликом 1992. године. Докторску дисертацију под називом "Анализа фактора ризика за оштећења мозга у епилептичком статусу" је одбранио 2001. године. Учествовао је на "Salzburg Cornell Seminar" из Неурологије 1995. године под руководством Prof. Carona (Cornell University, New York). Учесник је бројник стручних симпозијума и конгреса у земљи и иностранству. Учесник је 2 мултицентрична интернационална пројекта: "Medical Research Council Multicentre Study of Early Epilepsy and Single Seizures (MESS)" и "European Registry of Antiepileptic Drugs in Pregnancy (EURAP)". Члан је Међународне лиге за борбу против епилепсије и потпредседник је Југословенског удружења за борбу против епилепсије. Ожењен је и отац је две ћерке. 
У звање асистента на Катедри за неурологију је изабран 1995. године, у звање доцента 2001., а у звање ванредног професора 2009. године. Од 2001. године је шеф одељења за епилепсије и поремећаје спавања на Клинике за неурологију КЦС у Београду. Од 2001. године је помоћник директора, а од 2016. је изабран за директора Клинике за неурологију.


1985

Диплома факултета

завршио Медицински факултет у Београду 1985. године са просечном оценом 9,86
1991

Магистратура

Магистарски рад под називом "Приступ прављењу савременог терапијског протокола код болесника са статусом епилептикусом"
1992

Специјализација

Специјалистички испит из неуропсихијатрије је положио са одликом
1995

Звање асистента

У звање асистента на Катедри за неурологију је изабран 1995. године
2001

Докторат

Докторску дисертацију под називом "Анализа фактора ризика за оштећења мозга у епилептичком статусу" је одбранио 2001. године.
2001

Звање доцента

У звање доцента на Катедри за неурологију је изабран 1995. године
2001

Одељење за епилепсије и поремећаје спавања

Од 2001. године је шеф одељења за епилепсије и поремећаје спавања на Клиници за неурологију КЦС у Београду
2001

Помоћник директора Клинике

Од 2001. године је помоћник директора Клинике за неурологију
2016

Директор Клинике

Постављен за директора Клинике за неурологију КЦС

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs