Dr Nebojša Stojsavljević

Dr Nebojša Stojsavljević

DR

Укупно је објавио 168 научних, стручних радова и саопштења из области неурологије.По бази података са Science citation index – а за период од 1991. до јанауара 2007. године 22 рада 172 цитата.
Aутор и коаутор у преко 100 научних радова од којих је 18 индексирано у CC, SCI и Medline базама

Dr Nebojša Stojsavljević rođen 7. 5. 1951. godine u Velikoj Popini, Gračac, Hrvatska. Zaposlen je na poziciji lekara specijaliste i načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Na Klinici za neurologiju radi od 1987. godine. Od 1992. godine izabran i predaje neurologiju na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 1983. do 1986. godine kada je položio specijalistički ispit. Od 1987.god. radi kao neurolog na odeljenju za multiplu sklerozu i druge demijelinizacione i imunološki posredovane bolesti. 1986. – 1987. godine radi kao neurolog na neurološkom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1979. – 1983. godine radi kao lekar na neuropsihijatrijskom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1977. – 1979. obavlja pripravnički staž u Medicinskom centru Knin. Studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. završio je 1977 godine. Osnovno školovanje i Gimnaziju završio je 1969. godine u Gračacu.


1977

Diploma fakulteta

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1986

Specijalizacija

Položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1987

Klinika za neuorologiju KCS

Na Klinici za neurologiju radi od 1987. godine (do penzionisanja)
1992

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Od 1992. godine izabran i predaje neurologiju na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu
2001

Načelnik Dnevne bolnice

Postavljen za načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije (do penzionisanja)

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs