Dr Небојша Стојсављевић

Dr Небојша Стојсављевић

DR

Укупно је објавио 168 научних, стручних радова и саопштења из области неурологије.По бази података са Science citation index – а за период од 1991. до јанауара 2007. године 22 рада 172 цитата.
Aутор и коаутор у преко 100 научних радова од којих је 18 индексирано у CC, SCI и Medline базама

Др Небојша Стојсављевић рођен 7. 5. 1951. године у Великој Попини, Грачац, Хрватска. Запослен је на позицији лекара специјалисте и начелника Дневне болнице Клинике за неурологију Клиничког центра Србије. На Клиници за неурологију ради од 1987. године. Од 1992. године изабран и предаје неурологију на Високој здравственој школи струковних студија у Београду. Специјалистички стаж из неурологије на Медицинском факултету у Београду обавио је од 1983. до 1986. године када је положио специјалистички испит. Од 1987.год. ради као неуролог на одељењу за мултиплу склерозу и друге демијелинизационе и имунолошки посредоване болести. 1986. – 1987. године ради као неуролог на неуролошком одељењу Медицинског центра Книн. Од 1979. – 1983. године ради као лекар на неуропсихијатријском одељењу Медицинског центра Книн. Од 1977. – 1979. обавља приправнички стаж у Медицинском центру Книн. Студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. завршио је 1977 године. Основно школовање и Гимназију завршио је 1969. године у Грачацу.


1977

Диплома факултета

Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду
1986

Специјализација

Положио специјалистички испит из неурологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду
1987

Клиника за неуорологију КЦС

На Клиници за неурологију ради од 1987. године (до пензионисања)
1992

Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Од 1992. године изабран и предаје неурологију на Високој здравственој школи струковних студија у Београду
2001

Начелник Дневне болнице

Постављен за начелника Дневне болнице Клинике за неурологију Клиничког Центра Србије (до пензионисања)

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs