Dr Nebojša Stojsavljević

Dr Nebojša Stojsavljević

DR

Ukupno je objavio 168 naučnih, stručnih radova i saopštenja iz oblasti neurologije.Po bazi podataka sa Science citation index – a za period od 1991. do janauara 2007. godine 22 rada 172 citata.
Autor i koautor u preko 100 naučnih radova od kojih je 18 indeksirano u CC, SCI i Medline bazama

Dr Nebojša Stojsavljević rođen 7. 5. 1951. godine u Velikoj Popini, Gračac, Hrvatska. Zaposlen je na poziciji lekara specijaliste i načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Na Klinici za neurologiju radi od 1987. godine. Od 1992. godine izabran i predaje neurologiju na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 1983. do 1986. godine kada je položio specijalistički ispit. Od 1987.god. radi kao neurolog na odeljenju za multiplu sklerozu i druge demijelinizacione i imunološki posredovane bolesti. 1986. – 1987. godine radi kao neurolog na neurološkom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1979. – 1983. godine radi kao lekar na neuropsihijatrijskom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1977. – 1979. obavlja pripravnički staž u Medicinskom centru Knin. Studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. završio je 1977 godine. Osnovno školovanje i Gimnaziju završio je 1969. godine u Gračacu.


1977

Diploma fakulteta

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1986

Specijalizacija

Položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1987

Klinika za neuorologiju KCS

Na Klinici za neurologiju radi od 1987. godine (do penzionisanja)
1992

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Od 1992. godine izabran i predaje neurologiju na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu
2001

Načelnik Dnevne bolnice

Postavljen za načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije (do penzionisanja)

ADRESA

Dalmatinska 107/1 Beograd

TELEFON

+381-11-2406-958

E-POŠTA

info@neuro3.rs