Prof. dr Владимир Башчаревић

Prof. dr Владимир Башчаревић

DR SCI MED

Лекар специјалиста неурохирургије на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије и доцент на Медицинском факултету у Београду др Башчаревић има преко 20 година специјалистичког искуства из Неурохирургије и усавршавао се у најзначајнијим неурохируршким клиникама у Европи и САД.
Заказивање на телефон: +381 64 4467067

Др Владимир Башчаревић је завршио Медицински факултет у Београду 1993. године са просечном оценом 9,43. Специјалистички стаж из неурохирургије обавио је у периоду од 1994. до 2000. године на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије, где је и положио специјалистички испит са одличном оценом. Од 2001. године стално је запослен на Институту за неурохирургију Клиничког центра Србије у Београду.

Магистарски рад под називом “Посттрауматске краниоцеребралне ликворне фистуле – значај ране дијагностике и њихов третман” одбранио је 2004. године. Докторску дисертацију под називом „Значај прогностичких фактора раног постоперативног исхода хируршки лечених темпоралних фармакорезистентних епилепсија“ је одбранио 2014. године.

Године 2006. одлази на двомесечно усавршавање из интрацеребралне микродијализе и цереброваскуларне хирургије на Универзитетској клиници у Лунду, Шведска, под менторством проф. Olla Nilson.

Na Универзитетској клиници у Бону, на Клиници за неурохирургију и Клиници за епилептологију 2009. године долази на двомесечно усавршавање из хирургије епилепсије под менторством проф. Johannes-а Schramm-а. Након повратка у Београд почиње да се бави хируршким лечењем епилепсије у сарадњи са тимом епилептолога са Клинике за неурологију КЦС.  Тако се од 2010. године, након петнаестогодишње паузе, уводи цео спектар оперативних техника из хирургије епилепсије у редовни оперативни програм на Клиници за неурохирургију КЦС.

Увео је 2008. године у редовну хируршку процедуру имплантацију нервног стимулатора за вагусну нервну стимулацију (ВНС) код пацијената са фармакорезистентном епилепсијом. Као експерт у области хирургије епилепсије позиван је сваке године на међународне и домаће скупове као предавач по позиву.

У 2012. години је био на едукацији уз прехируршке евалуације и хируршког лечења епилепсије у Кливленд клиници у САД када је завршио едукацију из инвазивног мониторинга (First Cleveland Clinic Workshop on Invasive Monitoring for Medically Intractabile Epilepsy), под менторством проф. Имад Наим-а.

Члан је Удружења неурохирурга Србије, Европског удружења неурохирурга (EANS) и American Epilepsy Society (AES)

Члан је Српске лиге за борбу против епилепсије.

Говори енглески језик. Ожењен је и отац је две ћерке.


1993

Диплома факултета

Завршио Медицински факултет у Београду 1993. године са просечном оценом 9,43
2000

Специјализација

Специјалистички испит из неурохирургије је положио априла 2000. године са одличном оценом
2004

Магистратура

Магистарски рад под називом “Посттрауматске краниоцеребралне ликворне фистуле – значај ране дијагностике и њихов третман”
2009

Звање асистента

У звање асистента на Катедри за хирургију и анестезиологију - неурохирургију Медицинског факултета у Београду изабран је јануара 2009. године
2014

Докторат

Докторску дисертацију под називом „Значај прогностичких фактора раног постоперативног исхода хируршки лечених темпоралних фармакорезистентних епилепсија“ одбранио је 2014. године
2014

Заменик директора клинике

Од 2014. године заменик директора клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије
2015

Звање доцента

У звање доцента на Катедри за хирургију и анестезиологију Медицинског факултета у Београду изабран је марта 2015. године

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs