Prof. dr Vladimir Baščarević

Prof. dr Vladimir Baščarević

DR SCI MED

Лекар специјалиста неурохирургије на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије и доцент на Медицинском факултету у Београду др Башчаревић има преко 20 година специјалистичког искуства из Неурохирургије и усавршавао се у најзначајнијим неурохируршким клиникама у Европи и САД.
Заказивање на телефон: +381 64 4467067

Dr Vladimir Baščarević je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,43. Specijalistički staž iz neurohirurgije obavio je u periodu od 1994. do 2000. godine na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, gde je i položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Od 2001. godine stalno je zaposlen na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Magistarski rad pod nazivom “Posttraumatske kraniocerebralne likvorne fistule – značaj rane dijagnostike i njihov tretman” odbranio je 2004. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj prognostičkih faktora ranog postoperativnog ishoda hirurški lečenih temporalnih farmakorezistentnih epilepsija“ je odbranio 2014. godine.

Godine 2006. odlazi na dvomesečno usavršavanje iz intracerebralne mikrodijalize i cerebrovaskularne hirurgije na Univerzitetskoj klinici u Lundu, Švedska, pod mentorstvom prof. Olla Nilson.

Na Univerzitetskoj klinici u Bonu, na Klinici za neurohirurgiju i Klinici za epileptologiju 2009. godine dolazi na dvomesečno usavršavanje iz hirurgije epilepsije pod mentorstvom prof. Johannes-a Schramm-a. Nakon povratka u Beograd počinje da se bavi hirurškim lečenjem epilepsije u saradnji sa timom epileptologa sa Klinike za neurologiju KCS.  Tako se od 2010. godine, nakon petnaestogodišnje pauze, uvodi ceo spektar operativnih tehnika iz hirurgije epilepsije u redovni operativni program na Klinici za neurohirurgiju KCS.

Uveo je 2008. godine u redovnu hiruršku proceduru implantaciju nervnog stimulatora za vagusnu nervnu stimulaciju (VNS) kod pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom. Kao ekspert u oblasti hirurgije epilepsije pozivan je svake godine na međunarodne i domaće skupove kao predavač po pozivu.

U 2012. godini je bio na edukaciji uz prehirurške evaluacije i hirurškog lečenja epilepsije u Klivlend klinici u SAD kada je završio edukaciju iz invazivnog monitoringa (First Cleveland Clinic Workshop on Invasive Monitoring for Medically Intractabile Epilepsy), pod mentorstvom prof. Imad Naim-a.

Član je Udruženja neurohirurga Srbije, Evropskog udruženja neurohirurga (EANS) i American Epilepsy Society (AES)

Član je Srpske lige za borbu protiv epilepsije.

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac je dve ćerke.


1993

Diploma fakulteta

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,43
2000

Specijalizacija

Specijalistički ispit iz neurohirurgije je položio aprila 2000. godine sa odličnom ocenom
2004

Magistratura

Magistarski rad pod nazivom “Posttraumatske kraniocerebralne likvorne fistule – značaj rane dijagnostike i njihov tretman”
2009

Zvanje asistenta

U zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju i anesteziologiju - neurohirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je januara 2009. godine
2014

Doktorat

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj prognostičkih faktora ranog postoperativnog ishoda hirurški lečenih temporalnih farmakorezistentnih epilepsija“ odbranio je 2014. godine
2014

Zamenik direktora klinike

Od 2014. godine zamenik direktora klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije
2015

Zvanje docenta

U zvanje docenta na Katedri za hirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je marta 2015. godine

АДРЕСА

Далматинска 107/1 Београд

ТЕЛЕФОН

+381-11-2406-958

Е-ПОШТА

info@neuro3.rs