Tim

DR SCI MED

Lekar specijalista neurohirurgije na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije i docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu dr Baščarević ima preko 20 godina specijalističkog iskustva iz Neurohirurgije i usavršavao se u najznačajnijim neurohirurškim klinikama u Evropi i SAD.
Zakazivanje na telefon: +381 64 4467067

DR

Ukupno je objavio 168 naučnih, stručnih radova i saopštenja iz oblasti neurologije.Po bazi podataka sa Science citation index – a za period od 1991. do janauara 2007. godine 22 rada 172 citata.
Autor i koautor u preko 100 naučnih radova od kojih je 18 indeksirano u CC, SCI i Medline bazama

DR SCI MED

Lekar specijalista neurologije na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije i asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr Ristić ima preko 15 godina iskustva u kliničkoj neurologiji i epileptologiji što uključuje i usavršavanja u najeminantnijim svetskim centrima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Prodvodio je ili bio uključen u veliki broj istraživačkih projakata vezanim za epileptologiju ili nevoljne pokrete.

DR SCI MED

Član je Međunarodne lige za borbu protiv epilepsije i potpredsednik je Jugoslovenskog udruženja za borbu protiv epilepsije.
Govori engleski jezik.
Oženjen je i otac je dve ćerke.

ADRESA

Dalmatinska 107/1 Beograd

TELEFON

+381-11-2406-958

E-POŠTA

info@neuro3.rs